Arbejdsmiljø

”Gør Noget” i FH Region Syddanmark fortsætter indsamlingen.

Formålet er, at forbedre leve-og arbejdsvilkårene for havnearbejderne i Mombasa havn og målgruppen er arbejderne på havnen og i pakhusene. For at nå målgruppen og lykkes med målsætningen, vil ”Gør Noget” støtte de lokale kenyanske fagforeninger, så deres kapacitet styrkes i fht. udfordringerne nu og i fremtiden.

Indsamling blev startet den 1. januar 2020, men pga af Covid-19 blev det ikke muligt, at indsamle ved de forskellige arrangementer, hvorfor indsamling i 2021 forsætter til fordel for havnearbejderne i Mombasa.

Mombasa Havn ligger i Kenya og er den største havn i Østafrika. Et knudepunkt med meget trafik og forholdene for de mange tusinde arbejdere er elendige. Mange af havnearbejderne er løsarbejdere, som får en løn på 2 kr. i timen, hvilket er en fjerdedel af den lovfastsatte mindsteløn. Der er ikke sikkerhedsudstyr, og de må ofte tage flere vagter i træk, for at tjene til livets opretholdelse. De fleste kender ikke til deres rettigheder i forhold til sikkerhed og løn, og tør ikke klage, af frygt for sortlistning.

Der eksisterer en lovgivning som beskytter arbejderne, men de offentlige institutioner er for svage til at sikre implementeringen heraf. Problemerne skal løses ved at organisere sig i fagforeninger, som pt. ikke har nødvendige kapacitet til at hjælpe arbejderne.

”Gør Noget”s overordnede formål at forbedre leve-og arbejdsvilkårene for havnearbejderne i Mombasa havn og målgruppen er havnearbejderne på havnen og i pakhusene. For at nå målgruppen og lykkes med målsætningen, vil ”Gør Noget” støtte de lokale kenyanske fagforeninger, så deres kapacitet styrkes i fht. udfordringerne nu og i fremtiden.

”Gør Noget” Region Syddanmark har hvert år siden 2007 indsamlet penge til faglige organisationer i den tredje verden samt i Øst-og Centraleuropa.

Ønsker du at støtte projektet kan støttebeløbet overføres til ”Gør Noget” kontoen ved FH Syddanmark,
5378 0000515457 eller via Mobilepay nr. 15389.