Arbejdsmiljø

Gør Noget, regnskab 2020

Årets indsamling i 2020 var til fordel for havnearbejdernes i Mombasa, Kenya. Coronasituationen betød, at der ikke blev samlet så meget ind som tidligere, da det ikke var muligt at mødes på generalforsamlinger, 1. maj arrangementer m.v. Derfor er der heller ikke sendt midler til havnearbejderne i 2020. Følgegruppen til Gør Noget har besluttet, at…

Gør Noget logo

Årets indsamling i 2020 var til fordel for havnearbejdernes i Mombasa, Kenya. Coronasituationen betød, at der ikke blev samlet så meget ind som tidligere, da det ikke var muligt at mødes på generalforsamlinger, 1. maj arrangementer m.v. Derfor er der heller ikke sendt midler til havnearbejderne i 2020.

Følgegruppen til Gør Noget har besluttet, at det indsamlede beløb kr. 40.946 vil blive overført til projektet for 2021, hvor både det indsamlede beløb for 2020 og 2021 vil gå til fordel for havnearbejderne i Mombasa.

Regnskabet for 2020 er aflagt overfor Civilstyrelsen / Indsamlingsnævnet, og skal offentliggøres på FH Sydfyns hjemmeside jfr. de givne retningslinjer. Den indsendte og godkendte regnskab kan ses nedenfor.