Ikke-kategoriseret

100 dages opfølgning af valget på Ærø

100 dages opfølgningsmøde på Ærø. Kom og hør hvordan arbejdet i den nye kommunalbestyrelse går!

Nu er det 100 dage siden, at den nye kommunalbestyrelse på Ærø trådte i arbejdstøjet, men hvordan går arbejdet. Holder politikerne det de lovede i valgkampen?

FH Sydfyn inviterer borgerne til et møde, som afholdes den 31. marts kl. 17.30-20.00 på Ærøhus, hvor vi får mulighed for at høre hvordan arbejdet skrider frem.

FH Sydfyn har inviteret en repræsentant fra hvert parti i kommunalbestyrelsen til at sidde i panelet og der er god opbakning fra politikerne i din kommune. Det er et positivt tegn, at politikerne stiller op så kort tid efter et valg, udtaler FH Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen, og det betyder, at de er villige til at lytte til borgerne og deres ønsker for at fastholde det gode liv på øen.

For Fagbevægelsens hovedorganisation er det vigtigt at sikre, at politikerne arbejder for et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddan­nelse til alle, så alle kan få kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv. Du kan læse mere om FHs generelle politik på følgende link: https://fho.dk/

Hvordan er din holdning, og er der noget der kan gøres bedre? Vil du være med til at føre politikerne i den rigtige retning, så mød op til mødet.

Men husk at tilmelde dig til post@fh-sydfyn.dk eller via telefon 30316664, så der også er lidt spiseligt til dig under mødet. Vi sidder klar til at modtage din tilmelding inden den 24. marts.

Se hele indbydelsen