Velfærd

Stop katastrofen på Langeland

Besparelserne på Langeland kræver opråb til politikerne på Christiansborg

økonomi

Der skal igen spares på velfærden på Langeland. Denne gang hele 35 millioner kroner, som svarer til omkring 5 % af kommunens velfærdsbudget. Det vil være en katastrofe for langelændernes velfærd.

Lukning af Børnehuset Nordstjernen, juniorklubberne, Nordskolen og Bibliotekets bogbil er bare nogle af de mulige konsekvenser af besparelserne, som vil betyde ringere velfærd og centralisering. Skal fremtidens Langeland virkelig kun have ét plejecenter eller én folkeskole på hele øen? Eller betyder det bare, at der i stedet åbner nye private udgaver, som så alligevel skal betales af skattekroner og så har kommunen ikke sparet én krone alligevel?

Besparelserne vil kun skubbe på den allerede negative udvikling, som lige nu sker på Langeland. Vi har Danmarksrekord i flest tilflyttere på passiv forsørgelse, samt den højeste stigning på Fyn i andelen af borgere på over 65 år. Over hver 3. langelænder er i dag over 65 år og det er en stigning på hele 29 procent de seneste 10 år.

Den meget skæv befolkningsudvikling betyder, at rigtig mange har brug for kommunens hjælp, men kun meget få kan betale regningen via skatten. Derfor er det også dybt beklageligt, at regeringen ikke kunne samle flertal for forslaget om en velfærdslov, der netop skulle sikre at kommunerne fik dækket deres øgede udgifter til bl.a. flere ældre. Alle er jo bekendt med de demografiske udfordringer.

Det undrer derfor meget, at stærke sydfynske folketingsmedlemmer, som radikale Rasmus Helveg, og Venstres Erling Bonnesen, ikke har kæmpet for Langelands sag og sikret at deres to partier stemte for velfærdsloven.

En velfærdslov der kunne bidrage til at stoppe katastrofen på Langeland!