Arbejdsmiljø

Gør Nogets indsamling i 2021

Årets indsamling gik til fordel for havnearbejderne i Mombasa havn, Kenya Året indsamling på kr. 49.293 gik ubeskåret til at forbedre de lokale fagforeningers muligheder til at sikre at arbejdsmarkedslovgivning bliver indført på arbejdspladserne. Et vigtigt element i det er, at styrke tillidsrepræsentanterne via uddannelse og træning. På havnen og i pakhusene lever og arbejder…

Årets indsamling gik til fordel for havnearbejderne i Mombasa havn, Kenya

Året indsamling på kr. 49.293 gik ubeskåret til at forbedre de lokale fagforeningers muligheder til at sikre at arbejdsmarkedslovgivning bliver indført på arbejdspladserne. Et vigtigt element i det er, at styrke tillidsrepræsentanterne via uddannelse og træning.

På havnen og i pakhusene lever og arbejder havnearbejderne under kummerlige, opslidende og farlige forhold for underleverandører af store transnationale virksomheder – herunder Mærsk. Mange af dem får en timeløn svarende til 2 kroner, hvilket næsten er fire gange under minimumslønnen i Kenya. De sover på sammenfoldede pakkasser bagved containerne, og til trods for, at sikkerhedsudstyr er et krav, mangler de fleste dette. Da de ikke kan leve af lønnen, er det formalt, at de arbejder tre ottetimers vagter i træk.

De offentlige myndigheder er svage og arbejderne kender ikke deres rettigheder, herunder retten til at organisere sig, hvorfor det er vigtigt at styrke TR via uddannelse og træring.

Nedenfor kan du se regnskabsaflæggelsen til Indsamlingsnævnet.