Arbejdsmiljø

Temaaften om social dumping

Invitation til møde om social dumping

Social Dumping nej tak

FH Sydfyn ønsker at sætte fokus på Social dumping, og inviterer alle interesserede til møde om Social dumping og kontrolenhedens arbejde. Mødet afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19-21.
TILMELDING TIL TELEFON 30 31 66 64 ELLER post@fh-sydfyn.dk SENEST 14.10.2022

Kontrolenheden kommer og fortæller om selve processen i arbejdet, fra der kommer en anmeldelse til der falder en afgørelse. De vil fortælle om, hvad de tager med i vurderingen af om der er brud på aftaler osv.

Desværre er det kun Svendborg kommune ud af de 4 sydfynske kommuner som gør brug af kontrolenheden, sammen med Odense, Nyborg, Assens og Kerteminde kommuner.
Hvorfor forholder det sig sådan? Kan vi i fællesskab gøre noget for, at de sidste sydfynske kommuner kommer med i denne ordning?

Social dumping er når udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver i Danmark, hvor de medarbejdere, der udfører opgaverne, får en langt lavere løn og har ringere arbejdsvilkår end overenskomsterne ellers foreskriver. Fx systematiseret underbetaling af udenlandske medarbejdere, hvor medarbejderne ikke får løn for alle udførte arbejdstimer, ikke modtager overtidsbetaling og/eller pension og andre løndele. Se FHs hjemmeside: https://fho.dk/ep-valg-stem-for-loenmodtagernes-eu/bekaemp-social-dumping/

Når der ikke lægges vægt på ordnede løn- og arbejdsvilkår bliver social dumping hurtigt et afgørende konkurrenceparameter. Det undergraver den danske model for fællesskabets egne penge og er unfair konkurrence for de mange ordentlige virksomheder med overenskomster og deres medarbejdere.

Tryk for at se indbydelsen i pdf format: