Arbejdsmiljø

Gør Noget – indsamling 2022

Indsamlingen i 2022 gik til den frie fagbevægelse i Belarus. En fagbevægelse som har urimelige vilkår, hvor Lukasjenko siden midten af halvfemserne har bevæget sig fra at være valgt præsident til i dag at være enerådende diktator i Belarus. Landet regnes nu for et af de værste lande, når det gælder brud på arbejdstagerrettigheder med…

Uddrag takkekort

Indsamlingen i 2022 gik til den frie fagbevægelse i Belarus. En fagbevægelse som har urimelige vilkår, hvor Lukasjenko siden midten af halvfemserne har bevæget sig fra at være valgt præsident til i dag at være enerådende diktator i Belarus.

Landet regnes nu for et af de værste lande, når det gælder brud på arbejdstagerrettigheder med ”forsvindinger”, politivold, manglende ytrings- og organisationsfrihed.

Trods Lukasjenko-regimets forsøg på at tage kontrol over de uafhængige fagforeninger og vanskeliggøre rekruttering, organisering og vanlig fagforeningsaktivitet, har disse aldrig givet op, men har forsat arbejdet for medlemmerne.

Støtten skal primært bruges til at gøre de uafhængige fagforeninger i stand til at fortsætte deres kamp mod diktaturet, til juridisk bistand men også til at gøre fagforeningerne stærkere herunder yde hjælp til udstyr og kommunikation.

Styregruppen Gør Noget sender en stor TAK til alle som var med til at støtte formålet.

Nedenfor er link til det af Indsamlingsnævnet godkendte regnskab for indsamlingen i 2022.