Arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Seminar for arbejdsmiljøansvarlige

Arbejdsmiljøseminar

Seminar for Arbejdsmiljøansvarlige i lokale faglige organisationer på Fyn under Fagbevægelsens Hovedorganisation på Fyn.

Vi har nu i snart 3 år haft en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. I foråret 2023 er de sidste vejledninger også offentliggjort:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres (revideret)
  • Uklare og modstridende krav
  • Høje følelsesmæssige krav

Hvordan arbejder vi i fagforeningen aktivt med at håndtere og forebygge stres og dårligt psykisk arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser?
Hvordan bruger vi aktivt de nye vejledninger om psykisk arbejdsmiljø til at skabe forandring på arbejdspladsen?

Download hele indbydelsen